ปลุกพลังให้สตรี

เรื่องราวของล็อกซิทานและผู้หญิงชาวบูร์กินาฟาโซผู้ผลิตเชีย บัตเตอร์ เริ่มต้นขึ้นในช่วงปี 1980 นับแต่นั้นมา เราได้สร้างพันธมิตรและพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่น ในตอนแรกนั้นเราทำงานกับผู้หญิงเพียง 10 กว่าคนเท่านั้น แต่ในตอนนี้มีผู้หญิงกว่า 10,000 คน ตั้งแต่ปี 2009 การสั่งซื้อเชีย บัตเตอร์ของเราถูกรับรองว่าเป็นการค้าที่เป็นธรรม 100% (ได้รับการรับรอง Fair Trade โดย Fair for Life standard ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fairforlife.org)

คุณรู้หรือไม่ว่า?

เชีย บัตเตอร์ถูกเปรียบเป็นดั่งทองคำของผู้หญิงในบูร์กินา ฟาโซ

ตามธรรมเนียมแล้ว จะมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่เป็นคนเพาะปลูกเมล็ดเชียและทำเชีย บัตเตอร์

ผู้หญิงในบูร์กินา ฟาโซเป็นแกนนำสำคัญที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

พันธสัญญาของเรา

บูร์กินาฟาโซเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้หญิงชาวบูร์กินา ฟาโซจะสามารถช่วยพวกเขาจากความยากจนได้

ภารกิจของล็อกซิทาน

เป้าหมายของเรา:
สนับสนุนผู้หญิง 33,000 คนในการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจในบูร์กินา ฟาโซภายในปี 2020
วิธีทำเป้าหมายนี้ให้เป็นจริง
1. มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรม
2. สนับสนุนภาวะผู้นำของผู้หญิงไปพร้อมกัน

โปรแกรม RESIST

สนับสนุนผู้หญิงในหลายๆ ด้าน

ในปี 2018 ล็อกซิทานได้เปิดตัวโปรแกรม RESIST (Resilience, Ecology, Strengthening, Independence, Structuration, Training) เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงชาวบูร์กินาฟาโซด้วยการ :
• ดูแลต้นเชีย และเพิ่มพื้นที่ออร์แกนิคสำหรับการเก็บเกี่ยวเมล็ดเชีย
• รวบรวมเครือข่ายการผลิตเชีย บัตเตอร์ให้เป็นหนึ่งเดียว
• เพิ่มรายรับจากหลายทางด้วยการช่วยหาผู้รับซื้อเชีย บัตเตอร์รายอื่น
• ริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ เช่น การปลูกกระเจี๊ยบแดง

จุดมุ่งหมายของเราก็คือ การช่วยให้ผู้หญิงเหล่านี้พึ่งพาตนเองทางการเงินได้

ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ

สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ให้ชีวิตของผู้หญิงเหล่านี้

จากการมีรายรับเป็นของตนเองและการจัดกิจกรรมต่างๆ ผู้หญิงชาวบูร์กินาฟาโซผู้ผลิตเชีย บัตเตอร์จึงสามารถพัฒนาฐานะทางสังคมของตัวเองได้ พวกเธอสามารถช่วยออกค่าใช้จ่ายในบ้านและจ่ายค่าเล่าเรียนของลูกๆ จึงเป็นผลดีกับทั้งครอบครัว

การสนับสนุนภาวะผู้นำของผู้หญิง

การลงมือทำทั้ง 4 ด้านซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ

ในบูร์กินาฟาโซ มูลนิธิของล็อกซิทานทุ่มเทกับการเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงได้มีอนาคตที่สดใส ด้วยการมุ่งความสนใจไปที่การอ่านออกเขียนได้ การให้สินเชื่อไมโครเครดิต การศึกษาสำหรับเด็กผู้หญิง และการสนับสนุนความเป็นผู้ประกอบการ เราจะสามารถหยุดยั้งการไม่รู้หนังสือและเพิ่มโอกาสทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการผู้หญิงเหล่านี้

ความเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิงชาวบูร์กินา ฟาโซ

การสนับสนุนให้ผู้หญิงปลดปล่อยศักยภาพของตัวเอง

เราต้องการผู้ประกอบการที่เป็นผู้หญิง! นี่เป็นเหตุผลที่มูลนิธิของล็อกซิทานได้เข้าร่วมกับองค์กร Entrepreneurs du Monde เพื่อช่วยให้ผู้หญิงได้พัฒนาความคิดริเริ่มทางธุรกิจและสร้างรายได้เพิ่มเติม นอกจากนี้ ในการแข่งขัน L'OCCITANE pour Elles ของเรา เราได้ช่วยเหลือผู้ชนะการแข่งขันทั้งสี่คนในการทำตามความฝันทางธุรกิจ

ส่วนผสมของเชีย บัตเตอร์

ค้นพบเพิ่มเติม