Sustainable Sourcing

"เราลงพื้นที่ออกสำรวจแหล่งวัตถุดิบ ทำความรู้จักวัตถุดิบและผู้ผลิตอย่างทะลุปรุโปร่ง เพื่อแสดงถึงความใส่ใจ และเพิ่มความน่าเชื่อถือในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกเมล็ดพันธุ์ไปจนถึงวางขายผลิตภัณฑ์"

สร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานผ่านความเคารพและเชื่อใจกัน

ล็อกซิทานทำงานร่วมกับชาวไร่และแรงงานชาวฝรั่งเศสกว่า 10,000 ราย จากสวนดอกอิมมอคแตลใน Corsica ไปจนถึงทุ่งดอกลาเวนเดอร์ใน Provence เพื่อมั่นใจว่า วัตถุดิบที่เรานำมาใส่ลงในผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพดีที่สุดและมาจากแหล่งกำเนิดที่ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธะสัญญา 4 ข้อ

ล็อกซิทานมีธรรมชาติเป็นต้นแบบความคิด และนำคุณประโยชน์จากพืชพันธุ์ชนิดต่างๆ มาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เราอุทิศตัวให้กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีและให้ความสำคัญกับผู้ผลิตวัตถุดิบหลักรายย่อยในท้องถิ่นต่างๆ

แหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ

เราพยายามเลือกซื้อผลิตผลประจำท้องถิ่นเมื่อมีโอกาส เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่น และช่วยกระชับสายใยทางสังคมในพื้นที่ให้แน่นแฟ้นขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับเครือข่ายเกษตรกรรายย่อย ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตและสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ ตั้งแต่สารสกัดต่างๆ เมล็ดพืช ไปจนถึงจบกระบวนการผลิต

ความยั่งยืน

เราดำเนินงานโดยให้ความเคารพธรรมชาติและผู้คน สนับสนุนการอนุรักษ์พืชพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือทักษะของคนในท้องถิ่นที่ใกล้จะหายไป เราไม่จดสิทธิบัตรกระบวนการผลิตวัตถุดิบที่มาจากวิธีการดั้งเดิม (ไม่มีสารเคมี) มาเป็นของตัวเอง แต่จะนำมาทดสอบประสิทธิภาพ และผสมผสานวัตถุดิบที่หลากหลายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ด้านความงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

ความเป็นธรรม

เราสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งด้วยการทำข้อตกลงกับผู้ผลิตมาหลายปี ซึ่งข้อตกลงนี้จะการันตีปริมาณการซื้อผลผลิตขั้นต่ำ ซึ่งมั่นใจได้ว่าผู้ผลิตจะมีช่องทางการระบายผลผลิตของพวกเขาด้วยราคาที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

เราเปิดการค้าอย่างเป็นธรรมกับพันธมิตรของเราตั้งแต่ภาคเหนือจรดใต้ของฝรั่งเศส กระบวนการจัดหาวัตถุดิบหลายสาย (เชีย บัตเตอร์, น้ำมันอาร์แกน, เชอร์รี่ บลอซซั่ม) ก็มีการซื้อขายในราคาที่เป็นธรรม นอกจากนี้ ล็อกซิทานยังบริจาคเงินส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัตถุดิบเหล่านี้ให้กับโครงการพัฒนาในท้องถิ่นอีกด้วย

คุณภาพวัตถุดิบ

ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว การอบแห้ง และการจัดเก็บ ล้วนมีผลต่อความบริสุทธิ์ของวัตถุดิบ เราการันตีว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยวิเคราะห์และควบคุมทุกขั้นตอนการผลิต ร่วมกับความช่วยเหลือของหุ้นส่วนที่มีประสบการณ์ตรง

วัตถุดิบหลักส่วนใหญ่มาจากการเพาะปลูกด้วยวิธีออแกนิค และลดการใช้สารเคมี การเก็บเกี่ยวพืชที่ขึ้นตามธรรมชาติจะต้องทำภายใต้แนวทางการเก็บเกี่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อปกป้องความสมบูรณ์และแหล่งที่อยู่ของธรรมชาติ

แหล่งที่มาเชื่อถือได้

30 ห่วงโซ่อุปทานที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ได้รับการรับรองว่าเป็นสายพันธุ์ออแกนิกกว่า 50%

พันธมิตร

เป็นพันธมิตรกับชาวไร่  80   ราย

แรงงาน

มีแรงงานทำงานให้กับล็อกซิทาน
10 000  คน

เรื่องราวของอิมมอคแตล

ดอกอิมมอคแตลออแกนิคจากคอร์ซิกา

โครงการส่งเสริมการปลูกดอกอิมมอคแตลออแกนิคขนาดใหญ่ได้เกิดขึ้นที่คอร์ซิกา การดำเนินการนี้เกิดขึ้นจากผู้ที่มีความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความเสมอภาค ได้มีผู้เพาะปลูกและเจ้าของโรงกลั่นที่ใช้วิธีการปลูกแบบออแกนิค 10 ราย และทำสัญญาที่ครอบคลุมฤดูการเก็บเกี่ยว 5-7 ครั้ง

เรื่องราวของเชียบัตเตอร์

เชียบัตเตอร์จากบูร์กินา ฟาโซ

M. Buassan ผู้ก่อตั้งล็อกซิทาน ได้ค้นพบเชีย บัตเตอร์ที่บูร์กินา ฟาโซ ในปี 1980 จุดเริ่มต้นของการเป็นพันธมิตรกับผู้หญิงที่เป็นผู้ผลิตเชีย บัตเตอร์ และในปี 2015 เราได้ร่วมกันสร้างโครงการที่มีเป้าหมายอนุรักษ์ต้นเชีย และลดการสร้างมลพิษจากการผลิตเชีย บัตเตอร์ต่อสิ่งแวดล้อม จนถึงวันนี้ ผู้หญิงชาวบูร์กินา ฟาโซกว่า 10,000 คน ทำการเกี่ยวเก็บผลผลิตเชีย บัตเตอร์ให้กับล็อกซิทานและสามารถขายได้ในราคาที่มากกว่าท้องคลาดถึง 2 เท่า

ล็อกซิทานใส่ใจในการเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง จากแหล่งธรรมชาติที่เชื่อถือได้ เราใช้พืชเป็นส่วนประกอบมากกว่า 200 สายพันธุ์ และมากกว่า 50 สายพันธุ์ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นออแกนิค เราคัดสรรวัตถุดิบอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแก่ผิว และให้ความสำคัญในการเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุด และพลังธรรมชาติที่เราใส่เข้าไปทำให้ผลิตภัณฑ์ล็อกซิทานมีความพิเศษและไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์จากโพรว็องซ์ เชีย บัตเตอร์จากเบอร์กินา ฟาโซ ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งเพาะปลูกอย่างมีจริยธรรม

เรื่องราววัตถุดิบจากธรรมชาติ