มีส่วนผสมอะไรบ้างในผลิตภัณฑ์ของเรา

รู้จักกับ "Clean Charter" บัญญัติการควบคุมมาตรฐานการผลิตใหม่ของล็อกซิทาน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ล็อกซิทานได้ให้ความใส่ใจอย่างลึกซึ้งกับความปลอดภัยของผู้บริโภคและการลดผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิต เรามีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามหลักการนี้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ ล็อกซิทานยังเป็นที่เลื่องลือในเรื่องของการใช้วัตถุดิบอันเลอค่าที่จะช่วยให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ในแบบที่คุณอาจไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน ไม่ว่าจะผ่านทางเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ กลิ่นหอมอันแสนตราตรึงใจ และอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นหลังการใช้ เรามุ่งรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเสมอมาโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ

ล็อกซิทานตระหนักถึงความก้าวหน้าของโลกใบนี้และความต้องการของผู้บริโภคมาเสมอ ส่งผลให้ทางเราได้มีการพัฒนาบัญญัติการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อันเข้มงวด ที่ซึ่งมีความครอบคลุมมากกว่าบัญญัติการควบคุมโดยทั่วไป เป้าหมายของเราคือการแบ่งปันข้อมูลการผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละตัวอย่างโปร่งใสกับบรรดาผู้บริโภค โดยที่ครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลของวัตถุดิบที่เราใช้ วัตถุดิบที่เราหลีกเลี่ยง รวมไปถึงวัตถุดิบที่เราใช้แต่พอประมาณที่ซึ่งเรากำลังค้นหาวัตถุดิบทางเลือกตัวอื่นๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากว่าเข้ามาแทนที่ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนี้เอง ที่ผลักดันให้ล็อกซิทานเดินหน้าไปสู่ความท้าทายระดับโลกครั้งใหม่ ผ่านบัญญัติการควบคุมมาตรฐาน "Clean Charter" ที่ซึ่งเราจะนำมาใช้ควบคู่กับบัญญัติควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเดิมที่ทางเราได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเสมอมา บัญญัติการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Clean Charter นี้ จะเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพของกระบวนการผลิตและวัตถุดิบต่างๆ ที่เราใช้ ช่วยผลักดันให้เราคิดค้นผลิตภัณฑ์สูตรที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากขึ้น (ในแง่ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องล้างออก) และเฟ้นหาวัตถุดิบที่จะส่งผลกระทบด้านลบกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด (ในแง่ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องล้างออก) โดยที่ไม่ลดมาตรฐานความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ และรวมไปถึงประสบการณ์อันเลอค่าที่คุณจะได้สัมผัสจากการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นด้วย 

หน้าตาโลโก้ "Clean Charter" ของเรา

คุณสามารถมองหาผลิตภัณฑ์ของล็อกซิทานที่บรรลุตามมาตรฐาน "Clean Charter" ได้โดยสังเกตจากสัญลักษณ์โลโก้นี้ที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ของเรา

L'Occitane clean charter logo opened hands with leaves in the middle
เป็นเวลากว่า 40 ปี...
 
ล็อกซิทานได้ใช้หลักการของ Phytotherapy* และ Aromatherapy** มากกว่า 40 ปี นวัตกรรมใหม่ๆ คือหัวใจสำคัญของภารกิจของเรา และเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่เป็นตัวแทนของวิทยาศาสตร์ทั้ง 20 แขนง (ผู้คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์, นักชีววิทยา, นักจุลชีววิทยา, นักปฐพีวิทยา, นักพิษวิทยา, ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง เป็นต้น) ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้อุทิศตนเพื่อการค้นพบเนื้อสัมผัสและคุณสมบัติใหม่ๆ จากวัตถุดิบจากธรรมชาติ และการพิสูจน์ประสิทธิภาพของวัตถุดิบเหล่านี้

ผลิตภัณฑ์ของเราถูกสร้างมาโดยการคำนึงถึงสองสิ่งด้วยกัน นั่นก็คือผู้คนและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือไปจากการพัฒนาปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องแล้ว เรายังคงมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่เรามีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เราจึงใช้วัตถุดิบที่ระบุแหล่งที่มาได้และมาจากเครือข่ายของผู้ผลิตในท้องถิ่น พร้อมทั้งคัดเลือกผู้ผลิตอย่างพิถีพิถันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันยาวนาน คุณภาพของวัตถุดิบเป็นอีกสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเรา (เช่น แหล่งที่มาได้รับการปกป้องดูแล การเพาะปลูกแบบออร์แกนิค และการทำการเกษตรแบบยั่งยืน) เราจึงใช้วัตถุดิบคุณภาพดีที่สุดในสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุด

ล็อกซิทานพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้นเพื่อคุณ เรามองหาวิธีที่จะปรับปรุงวิธีการผลิตอยู่เสมอเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงรู้สึกภาคภูมิใจมากกับผลงานของเรา โดยในปัจจุบัน เราได้ยื่นจดสิทธิบัตรไปกว่า 70 รายการ

Phytotherapy* คือการบำบัดรักษาแบบดั้งเดิมโดยอาศัยคุณสมบัติของพืชธรรมชาติ
Aromatherapy** คือหนึ่งในการบำบัดรักษาจากสมุนไพร เป็นการใช้น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติเป็นยารักษา

พันธสัญญาของเราในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง

Over 300 of the ingredients we use are derived from plants, and we give priority to these ingredients when creating our formulas

กระบวนการสกัดวัตถุดิบที่สามารถตรวจสอบได้

30 กระบวนการสกัดวัตถุดิบที่สามารถตรวจสอบได้ โดยจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งของกระบวนการเหล่านี้ได้รับการรับรองว่าเป็นแบบออร์แกนิค
We work with 110 farmers and 10'000 pickers. Together, we cultivate and harvest more than 5'200 hectares of land

วัตถุดิบจากพืช

วัตถุดิบกว่า 300 ชนิดที่เราใช้นั้นสกัดมาจากพืช ซึ่งเป็นวัตถุดิบกลุ่มที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดเมื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์สูตรใหม่
Man's hands picking almonds of a tree

เกษตรกร

เราทำงานร่วมกับเกษตรกรกว่า 110 ราย และผู้เก็บเกี่ยวกว่า 10'000 ราย เราได้ร่วมกันเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวไปแล้วเป็นพื้นที่รวมกว่า 5,200 เฮคตาร์
Scientist in a cosmetic laboratory using an eyedropper

Jean-Louis Pierrisnard, Scientific Communications Director

"มีคนบอกว่าในโพรวองซ์นั้น ความลับแห่งความงามสามารถพบได้ในพืชพรรณต่างๆ และในห้องแล็ปของเรา ความลับเหล่านี้ก็ได้ถูกค้นพบ"

พันธสัญญาของเรา

Lands of green verbena

ความเป็นธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หนึ่งในเป้าหมายของเราก็คือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติและสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเพื่อสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง

การมุ่งหมายสู่ความเป็นธรรมชาติเป็นแรงขับเคลื่อนให้แก่ทีมนักวิจัยและพัฒนาของเรา ส่วนผสมและสูตรของผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติทำให้เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ทั้งมีประสิทธิภาพและมีเนื้อสัมผัสที่สร้างความรื่นรมย์เมื่อได้ใช้ นอกจากนี้ การใช้วัตถุดิบที่มีที่มาจากธรรมชาติยังทำให้เรามีกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน และใส่ใจต่อความหลากหลายทางชีวภาพของโลก

เราส่งเสริมขั้นตอนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการใช้เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน ซึ่งรวมถึงการสกัด (ใช้ในการผลิตน้ำมันหอมระเหยและน้ำดอกไม้) การหมักพืชสมุนไพร และการสกัดเย็น (เพื่อสกัดน้ำมันพืชและน้ำมันจากพืชตระกูลส้ม)
Scientist looking through a microscope

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราเสมอมา

100% ของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราจะต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด รวมเป็นจำนวนการทดสอบทางคลีนิกกว่า 1,200 ครั้งต่อปี

เราผลิตและควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพระดับสากลก่อนวางจำหน่าย

ทุกๆ วัน ทีมงานกว่า 30 คน จะทำการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าตรงตามข้อบังคับ เริ่มตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขั้นตอนการออกแบบไปจนตลอดอายุของผลิตภัณฑ์ได้ที่ออกวางขาย
Woman checking a woman's skin

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพของวัตถุดิบของเรานั้นผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยวิธีการแบบใหม่ล่าสุด อย่างไรก็ตาม เรายังคงทดสอบเพิ่มเติมด้วยการทดลองในกลุ่มผู้บริโภคและการทดสอบทางการแพทย์อีกด้วย

การทดสอบทางการแพทย์จะทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง จักษุแพทย์ และกุมารแพทย์) โดยการทดสอบทางผิวหนังในสภาพแวดล้อมเหมือนจริง หรือการวัดผลจากอาสาสมัคร

ส่วนผสมที่เราชอบใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สูตรใหม่

 • วัตถุดิบที่ได้จากโพรวองซ์และบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
   
 • น้ำมันหอมระเหยกว่า 40 ชนิด ซึ่งรวมถึงน้ำมันหอมระเหยจากดอกอิมมอคแตล ดอกลาเวนเดอร์ ไมร์เทิลและโรสแมรี
   
 • น้ำดอกไม้  เช่น เวอร์บีน่า กุหลาบ ลาเวนเดอร์ และอิมมอคแตล 
   
 • พืชสมุนไพรที่ผ่านการหมัก
   
 • น้ำมันพืชกว่า 20 ชนิด เช่น น้ำมันสวีทอัลมอนด์ น้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส และน้ำมันโบราจ, evening Primrose and Borage
   
 • ไขมันพืช เช่น เชีย มะพร้าว และอัลมอนด์
   
 • สารสกัดจากพืช เช่น สารสกัดในรูปแบบน้ำหรือน้ำมัน
   
 • สครับจากธรรมชาติ เช่น น้ำตาล เกลือ และเปลือกอัลมอนด์
   
 • สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ เช่น สารสกัดจากโรสแมรี
   
 • สารทำให้เป็นเนื้อเจลจากธรรมชาติ
   
 • สารให้สีจากแร่ธาตุ
   
 • วัตถุดิบที่ไม่ผ่านการตัดต่อทางพันธุกรรม
   
 • วัตถุดิบที่ปราศจากกลูเตน
   
 • วัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
   
 • น้ำสะอาดที่เป็นมิตรกับผิว ซึ่งใช้วิธีการกรองแบบสามชั้น

ส่วนผสมที่เราไม่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา

 • ชีวิตของสัตว์นั้นมีค่า เราจึงไม่ใช้สารสกัดที่ได้จากสัตว์หรือมีที่มาจากสัตว์ นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้ง เช่น น้ำผึ้ง พรอพโพลิส และนมผึ้ง
   
 • พาราเบน เนื่องจากสารตัวนี้อาจเป็นตัวทำลายระบบต่อมไร้ท่อ
   
 • ไตรโคลซาน เนื่องจากสารตัวนี้อาจเป็นตัวทำลายระบบต่อมไร้ท่อ
   
 • DMDM HYDANTOIN เนื่องจากจะปล่อยสาร Formaldehyde และถูกจัดประเภทว่าเป็นสารก่อมะเร็ง
   
 • BHA (Butylated Hydroxyanisole) เนื่องจากสารตัวนี้อาจเป็นตัวทำลายระบบต่อมไร้ท่อ
   
 • BHT (Butylated Hydroxytoluene) เนื่องจากสารตัวนี้อาจเป็นตัวทำลายระบบต่อมไร้ท่อ
   
 • BENZOPHENONES 1 และ 3 เนื่องจากสารตัวนี้อาจเป็นตัวทำลายระบบต่อมไร้ท่อ และเป็นอันตรายต่อปะการัง
   
 • CYCLOTETRASILOXANE (D4) เนื่องจากสารตัวนี้อาจเป็นตัวทำลายระบบต่อมไร้ท่อ และสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
   
 • PHTHALATES เนื่องจากสารตัวนี้อาจเป็นตัวทำลายระบบต่อมไร้ท่อ
   
 • MICROBEADS เนื่องจากสารตัวนี้เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ส่วนผสมที่เราใช้แต่น้อย

เรากำลังมองหาทางเลือกอื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาแทนส่วนผสมเหล่านี้

 • PHENOXYETHANOL ใช้เป็นสารกันเสียเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
   
 • SILICONES ใช้เพื่อสร้างเนื้อสัมผัสที่นุ่มลื่นและไม่เหนียวเหนอะหนะ ช่วยให้การทาผลิตภัณฑ์ง่ายดายขึ้น
   
 • ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE ใช้เป็นสารป้องกันแสงแดดที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงอาทิตย์
 
 • PEG  ใช้เป็นอิมัลซิไฟเออร์ที่ช่วยให้เนื้อสัมผัสดีขึ้นและช่วยคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือใช้เป็นสารทำความสะอาดและทำให้เกิดฟอง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เกิดฟองโฟมได้ดีขึ้น
 
 • SULFATES  ใช้เป็นอิมัลซิไฟเออร์ที่ช่วยให้เนื้อสัมผัสดีขึ้น หรือใช้เป็นสารช่วยให้เกิดฟองและช่วยให้เนื้อผลิตภัณฑ์เป็นเนื้อเดียว รวมทั้งช่วยคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 
 • MINERAL OIL DERIVATIVES (Isoparaffin, Ozokerite) ช่วยให้เนื้อสัมผัสดีขึ้นและช่วยคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 
 • PHMB (Polyhexamethylene Biguanide) ใช้เป็นสารกันเสียเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 
 • DISODIUM EDTA เมื่อรวมกับส่วนผสมอื่นๆแล้วจะช่วยคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 
 • ALLERGENS (สารก่อภูมิแพ้) พบในน้ำหอมและสารสกัดจากพืชธรรมชาติ ซึ่งจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนบนฉลาก ถึงแท้ว่าจะใช้ในปริมาณที่เจือจางมาก
 
 • FRAGRANCES  (น้ำหอม) กลิ่นหอมของเรามาจากธรรมชาติและเป็นไปตามข้อบังคับที่ว่าด้วยการห้ามใช้สาร phthalates, polycyclic musks หรือ polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)

ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเราผ่านมาตรฐานระดับสากล เพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบแต่ละชนิดเพิ่มเติม CLICK HERE

อยากรู้เพิ่มเติมหรือเปล่า?