HOLIDAY GIFTS

ล็อกซิทานขอแบ่งปันของขวัญอันเลอค่าส่งตรงจากโพรวองซ์ถึงมือคุณ ในทุกๆ ปี เราจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อมาเป็นชุดของขวัญสุดพิเศษ อันเป็นตัวแทนความรัก ความปรารถนาดี และความรู้สึกที่ดีของเราส่งถึงลูกค้าทุกท่าน เป็นตัวแทนของผู้ให้ส่งต่อถึงคนพิเศษของคุณตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขนี้

พร้อมหรือยัง? กับการค้นหาเรื่องราวที่สวยงามเบื้องหลังของขวัญจากธรรมชาติ

FUN & AFFORDABLE GIFTS
BEST OF THE BEST GIFTS
Irresistible Gifts
Body Care Gifts

ซานต้ารู้ดีว่า แม้แต่ผู้ใหญ่ก็ชอบแกะกล่องของขวัญ!

ฟรี! บริการห่อของขวัญ

ฟรี! บริการห่อของขวัญแบบกล่องสำหรับของขวัญชิ้นใหญ่ หรือสกินแคร์ และห่อของขวัญแบบถุงสำหรับของขวัญชิ้นเล็ก#GIFTSOFNATURE