ล็อกซิทาน  สาขาเซ็นทรัลพระราม 3

ที่อยู่

ล็อกซิทาน  สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 3 ชั้น 279/3 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา - 10260 กรุงเทพฯ