Big Little Things

Recycle program

การร่วมมือกันทำสิ่งเล็กๆ จนเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต่อโลกใบนี้
 คือหนึ่งในโปรเจคที่เรามุ่งมั่นและตั้งใจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นตามคำมั่นสัญญาในเรื่อง “Reducing Waste” ความตั้งใจลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต รวมไปถึงลดการใช้ทรัพยากรใหม่ให้มากที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจของเรา

ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง GC ในการคัดแยกและนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประโยชน์จากพลาสติกใช้ซ้ำ

GC Circular Living

คือ ความเชื่อและแนวทางของ GC ในการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันมาร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ด้วยการใช้ซ้ำหมุนวัยนนำกลับมาใช้ใหม่ และร่วมกันแยก เททิ้ง ขยะอย่างถูกวิธี เพื่อนำไปชุบชีวิตให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรแล้ว และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้อย่างง่ายๆด้วยการนำเอาบรรจุภัณฑ์เปล่าของผลิตภัณฑ์ความงามที่มีอยู่มาให้เราที่สาขาที่ร่วมรายการต่อไปนี้
  • Siam Paragon (M floor)
  • MEGA Bangna (1 floor)
  • Future Park Rangsit (G floor)
  • Mid J Thonglor
  • Icon Siam (M floor)
  • Central Grand Rama 9 (1 floor)
  • Central Chidlom (1 floor)
  • Central Ladprao (1 floor)

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าร่วมรีไซเคิลได้

*รายชื่อบรรจุภัณฑ์ที่นำมาร่วมรีไซเคิลได้โดยเทียบเคียงจากผลิตภัณฑ์ของล็อกซิทานสามารถเช็ครายละเอียดได้ที่นี่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รู้หรือไม่?

คุณสามารถมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้พลาสติกย่อยสลายยากให้โลกนี้ด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Eco-Refills ที่ลดปริมาณการใช้พลาสติกในการผลิตลดลงกว่า 90% จากแบบขวดและประหยัดกว่าแบบปกติถึง 29%
ผลิตภัณฑ์ Eco-Refills ของเรา