เงื่อนไขของการเปลี่ยนสินค้า

เงื่อนไขของการเปลี่ยนสินค้า

ให้เวลานานแค่ไหนในการขอคืนเงิน

 

เงื่อนไขของการเปลี่ยนสินค้า

สินค้าที่มีตำหนิสามารถเปลี่ยนได้ภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับสินค้าโดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

 

กรุณาส่งสินค้าพร้อมใบเสร็จกลับมาที่ :
L'OCCITANE (VENTURE) LTD
แผนกส่งคืนสินค้า
บริษัท ล็อกซิทาน เวนเจอร์ส (ประเทศไทยจำกัด
เลขที่ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 7
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

 

 

เมื่อเราได้รับสินค้าแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อทำการเปลี่ยนสินค้า 

 

ให้เวลานานแค่ไหนในการขอคืนเงิน

ต้องส่งสินค้าคืนภายใน 15 วัน (7 วัน หลังซื้อ) 

คุณสามารถติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์  (+66) 02 655 2569 ในวันและเวลาทำการวันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 .  หลังจากที่เราได้รับสินค้าคืนแล้ว เราจะดำเนินการขอคืนเงิน และอีเมลแจ้ง