อัลมอนด์

ยุคกำเนิดใหม่ของอัลมอนด์

อัลมอนด์เป็นสัญลักษณ์ที่แข็งแกร่งของภูมิประเทศในโพรวองซ์ ตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และเมื่อการผลิตถูกรุกราน มีเพียงไม่กี่คนที่มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าได้กล้าเสียและได้ปลูกต้นอัลมอนด์ขึ้นบนที่ราบวาเลนโซ L'OCCITANE ได้ทำงานร่วมกับผู้ผลิตเหล่านี้เพื่อสนับสนุนการกลับมาของต้นอัลมอนด์สู่โพรวองซ์ ดังนั้นประวัติศาสตร์อันยาวนานจะถูกติดตามด้วยอนาคตที่ยาวไกลมากยิ่งขึ้น

  • Best seller
  • Free Shipping
10 /10 (2)

฿2,590.00

สั่งซื้อ

มาตรฐาน

จรรยาบรรการผลิต

การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจรรยาบรรณ

ดอกอัลมอนด์ ซึ่งปกติจะออกระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม นับเป็นดอกไม้ที่ผลิบานเร็วที่สุดของปี ท้องทุ่งจะปกคลุมไปด้วยดอกสีชมพูและขาว ดูสวยงามมาก ในโพรวองซ์ ต้นอัลมอนด์คือลัญลักษณ์อันโดดเด่นของภูมิประเทศในแถบนี้ จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 แต่นับจากทศวรรษที่ 1930 เป็นต้นมา การเพาะปลูกต้นอัลมอนด์ได้ค่อยๆ หายไป สาเหตุจากการนำเครื่องจักรมาใช้ในการเกษตรกรรมมากขึ้น และการก้าวเข้ามาของพืชพรรณใหม่ๆ ที่ให้ผลตอบมากกว่า เป็นผลให้ต้นอัลมอนด์กลายเป็นของหายากในแถบนี้ L’OCCITANE ประสงค์จะให้ต้นไม้ที่เคยเป็นสัญลักษณ์นี้ได้กลับมาอยู่ในที่ที่สมควรในทิวทัศน์ของโพรวองซ์ และดังนั้นจึงจัดซื้อผลผลิตอัลมอนด์จากผู้ผลิตในโพรวองซ์
อ่านเพิ่ม