L'Occitane en Provence
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ล็อกซิทาน ประเทศไทย จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งคุณสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลของตัวคุณเอง ทั้งนี้ ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการในสิ่งที่คุณต้องการ

 

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ ซึ่งในกรณีนี้ คุณจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อน จึงจะสามารถรับข่าวสาร ข้อมูล หรือรับสิทธิพิเศษ พร้อมลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยล็อกซิทาน ประเทศไทย (loccitane.co.th)นั้น จะมีทั้งอีเมล์ ที่อยู่ ชื่อ อายุ เพศ ซึ่งอาจจะรวมอยู่ในข้อมูลประเภทอื่นๆ ด้วยเมื่อคุณต้องการรับบริการจากเรา

 

นอกจากนี้ ล็อกซิทาน ประเทศไทย ยังเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อบันทึก IP address, browser type, operating system, domain name, access times และ referring Web site Addresses ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการของเรา เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพระดับสากล และเพื่อบันทึกข้อมูลสถิติ loccitane.co.th ยังทำการบันทึกหน้าที่ลูกค้าเข้าไปเยี่ยมชมเอาไว้ โดยใช้ ID number เป็นตัวบันทึก


ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

หลังจากได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว loccitane.co.th จะเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย หรือเท่าที่จำเป็น คือ เพื่อกระทำตามบทบัญญัติหรือ กระบวนการทางกฏหมายที่ล็อกซิทาน ประเทศไทยระบุเอาไว้ หรือ เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของทางล็อกซิทาน ประเทศไทย จำกัด   

 

นอกจากนี้ การลงทะเบียน ยังช่วยให้เรารับรู้ถึงความต้องการที่คุณมีต่อเรา เพื่อให้เราได้ปรับปรุงการให้ให้บริการและการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ในหน้าส่วนของสมาชิก loccitane.co.th คุณสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารในแบบที่คุณชอบ ว่าต้องการแบบไหน หรือสะดวกรับทางใด หรือหากคุณไม่ต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากเรา ก็ทำได้เช่นกัน เพียงระบุไว้ในช่อง contact option ที่เรามีไว้ให้

 

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีระบบตรวจสอบเพื่อให้คุณเช็คข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งหากคุณลงทะเบียนผ่าน loccitane.co.th หรือสมัครรับข่าวสารกับทางเรา คุณจะสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องได้ โดยคุณจะต้องระบุ email address และ password ก่อนที่จะเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวของคุณ

 

คุณสามารถ:

  • ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ระบุไปแล้ว ผ่านทาง loiccitane.co.th
  • ระบุถึงความต้องการรับ/ ไม่ต้องการข้อมูลข่าวสาร ผ่านทาง loccitane.co.th
  • สมัครหรือยกเลิกการรับข่าวสาร รวมถึงบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา

 

การใช้ระบบ Cookies เพื่อช่วยในการจดจำและบันทึกข้อมูล

เมื่อใดก็ตามที่มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ Cookies จะถูกป้อนเข้าในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ลูกค้า (ในกรณีที่เครื่องสามารถรับ Cookies ได้) และจะทำการบันทึกไว้ว่ามีการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ด้วยระบบนี้ เราจะสามารถบันทึกข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ดังที่กล่าวมา

 

นอกจากนี้ ระบบ Cookies ยังใช้รวบรวมข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ newsletter ซึ่งลูกค้าจะสามารถคลิกเข้าไปได้ เพื่อให้แน่ใจว่า ข่าวสารและข้อมูลของเรา ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

 

สงวนลิขสิทธิ์

เว็บไซต์ของล็อกซิทาน ประเทศไทย ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดยข้อความ รูปภาพ กราฟิก เสียง ไฟล์อนิเมชั่น วิดีโอ รวมทั้งการจัดการข้อมูลทุกชนิด ถือเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่ห้ามล่วงละเมิดทุกประการ จึงห้ามมิให้มีการลอกเลียนแบบเพื่อการค้า แจกจ่าย หรือนำไปตัดต่อ ขยาย และจัดวางโดยผู้อื่นที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทโดยเด็ดขาด    

 

เครื่องหมายการค้า

นอกเหนือจากที่กล่าวมาทั้งหมด เครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ล้วนได้รับการรับรองเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องตามกฏหมายของบริษัท ล็อกซิทาน ประเทศไทย จำกัด


ใบอนุญาตประกอบการ

ราได้พัฒนาเว็บไซต์ของล็อกซิทานขึ้น โดยมุ่งหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์และความเพลิดเพลิน อย่างไรก็ตาม เราหวังว่าคุณจะเห็นชอบกับการปกป้องลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของเรา รวมทั้งสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของเว็บไซต์ล็อกซิทาน ประเทศไทย