L'Occitane en Provence
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท ล็อกซิทาน ประเทศไทย จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งคุณสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลของตัวคุณเอง ทั้งนี้ ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการในสิ่งที่คุณต้องการ
 
การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะทำการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ ซึ่งในกรณีนี้ คุณจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อน จึงจะสามารถรับข่าวสาร ข้อมูล หรือรับสิทธิพิเศษ พร้อมลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยล็อกซิทาน ประเทศไทย (loccitane.co.th)นั้น จะมีทั้งอีเมล์ ที่อยู่ ชื่อ อายุ เพศ ซึ่งอาจจะรวมอยู่ในข้อมูลประเภทอื่นๆ ด้วยเมื่อคุณต้องการรับบริการจากเรา
 
นอกจากนี้ ล็อกซิทาน ประเทศไทย ยังเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อบันทึก IP address, browser type, operating system, domain name, access times และ referring Web site Addresses ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการของเรา เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพระดับสากล และเพื่อบันทึกข้อมูลสถิติ loccitane.co.th ยังทำการบันทึกหน้าที่ลูกค้าเข้าไปเยี่ยมชมเอาไว้ โดยใช้ ID number เป็นตัวบันทึก

ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หลังจากได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว loccitane.co.th จะเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย หรือเท่าที่จำเป็น คือ เพื่อกระทำตามบทบัญญัติหรือ กระบวนการทางกฏหมายที่ล็อกซิทาน ประเทศไทยระบุเอาไว้ หรือ เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของทางล็อกซิทาน ประเทศไทย จำกัด   
 
นอกจากนี้ การลงทะเบียน ยังช่วยให้เรารับรู้ถึงความต้องการที่คุณมีต่อเรา เพื่อให้เราได้ปรับปรุงการให้ให้บริการและการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ในหน้าส่วนของสมาชิก loccitane.co.th คุณสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารในแบบที่คุณชอบ ว่าต้องการแบบไหน หรือสะดวกรับทางใด หรือหากคุณไม่ต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากเรา ก็ทำได้เช่นกัน เพียงระบุไว้ในช่อง contact option ที่เรามีไว้ให้
 
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
เรามีระบบตรวจสอบเพื่อให้คุณเช็คข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งหากคุณลงทะเบียนผ่าน loccitane.co.th หรือสมัครรับข่าวสารกับทางเรา คุณจะสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องได้ โดยคุณจะต้องระบุ email address และ password ก่อนที่จะเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 
คุณสามารถ:
  • ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ระบุไปแล้ว ผ่านทาง loiccitane.co.th
  • ระบุถึงความต้องการรับ/ ไม่ต้องการข้อมูลข่าวสาร ผ่านทาง loccitane.co.th
  • สมัครหรือยกเลิกการรับข่าวสาร รวมถึงบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา
 
การใช้ระบบ Cookies เพื่อช่วยในการจดจำและบันทึกข้อมูล
เมื่อใดก็ตามที่มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ Cookies จะถูกป้อนเข้าในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ลูกค้า (ในกรณีที่เครื่องสามารถรับ Cookies ได้) และจะทำการบันทึกไว้ว่ามีการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ด้วยระบบนี้ เราจะสามารถบันทึกข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ดังที่กล่าวมา
 
นอกจากนี้ ระบบ Cookies ยังใช้รวบรวมข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ newsletter ซึ่งลูกค้าจะสามารถคลิกเข้าไปได้ เพื่อให้แน่ใจว่า ข่าวสารและข้อมูลของเรา ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
 
สงวนลิขสิทธิ์
เว็บไซต์ของล็อกซิทาน ประเทศไทย ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดยข้อความ รูปภาพ กราฟิก เสียง ไฟล์อนิเมชั่น วิดีโอ รวมทั้งการจัดการข้อมูลทุกชนิด ถือเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่ห้ามล่วงละเมิดทุกประการ จึงห้ามมิให้มีการลอกเลียนแบบเพื่อการค้า แจกจ่าย หรือนำไปตัดต่อ ขยาย และจัดวางโดยผู้อื่นที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทโดยเด็ดขาด    
 
เครื่องหมายการค้า
นอกเหนือจากที่กล่าวมาทั้งหมด เครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ล้วนได้รับการรับรองเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องตามกฏหมายของบริษัท ล็อกซิทาน ประเทศไทย จำกัด
 
อนุญาตประกอบการ
เราได้พัฒนาเว็บไซต์ของล็อกซิทานขึ้น โดยมุ่งหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์และความเพลิดเพลิน อย่างไรก็ตาม เราหวังว่าคุณจะเห็นชอบกับการปกป้องลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของเรา รวมทั้งสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของเว็บไซต์ล็อกซิทาน ประเทศไทย

การทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์
 
กลุ่ม บริษัท ล็อกซิทาน จำกัด ได้เข้าร่วมการต่อต้านการทดลองในสัตว์มานานกว่า 40 ปี นอกจากนี้เราไม่เคยทดลองผลิตภัณฑ์ สารออกฤทธิ์ หรือวัตถุดิบใดๆ กับสัตว์ในทุกขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต
 
โดยนโยบายพื้นฐานของบริษัท ที่มีการต่อต้านการทดลองผลิตภัณฑ์ความงามกับสัตว์ตามหลักเกณฑ์สากล แต่ในประเทศจีน ที่ซึ่งมีการวางขายผลิตภัณฑ์ล็อกซิทาน เจ้าหน้าที่ประเทศจีนได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่วางขายในประเทศ โดยพวกเขาให้ความเห็นว่าเป็นวิธีคุ้มครองผู้บริโภคชาวจีนได้ดีที่สุด
 
บริษัท ล็อกซิทาน จำกัด มิได้เป็นผู้ริเริ่มการทดลองนี้ด้วยตนเอง แต่การทดลองดังกล่าวมาจากห้องทดลองชาวจีนที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นภายใต้ข้อจำกัดทดลองผลิตภัณฑ์ในสัตว์  
 
เพื่อขับเคลื่อนเจตนารมณ์อันแรงกล้า กลุ่ม บริษัท ล็อกซิทาน จำกัด ได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐประเทศจีน โดยมีเป้าประสงค์ชัดเจนที่จะหยุดยั้งการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ในสัตว์ให้สำเร็จ ทางบริษัทได้ประสานกับหน่วยงานรัฐทีเกี่ยวช้องและองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ เพื่อเน้นย้ำการใช้เทคนิคการทดลองทางเลือกที่ใช้ในยุโรป ซึ่งปัจจุบันได้มีการห้ามทดลองในสัตว์โดยเด็ดขาด
 
การสนทนาในครั้งนี้ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ข้อบังคับในประเทศจีน ซึ่งรวมถึงการข้อตกลงในเดือนมิถุนายน ปี 2014 การยกเลิกการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั่วไป ที่ผลิตและบรรจุในโรงงานท้องถิ่น (แชมพู, น้ำหอม ฯลฯ). อีกหนึ่งเรื่องสำคัญหลักๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2016 องค์การอาหารและยาประเทศจีนได้อนุญาตให้มีการทดลองผลิตภัณฑ์โดยไม่ใช้สัตว์เพื่อประเมินความปลอดภัยของส่วนผสมในเครื่องสำอางค์ ปัจจุบันสถาบันควบคุมการผลิตอาหารและยาแห่งชาติ (NIFDC หรือ National Institute for Food and Drug Control)อยู่ในระหว่างการพิจาณาการทดลองด้วยวิธีทางเลือกแทนการทดลองในสัตว์  (AAT หรือ Alternative Animal Testing)
 
เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะยุติการทดลองผลิตภัณฑ์ในสัตว์ กลุ่มบริษัท ล็อกซิทาน จำกัด ได้ร่วมมือกับองค์กร Institute for In Vitro Sciences (IIVS) โปรแกรมที่อุทิศเพื่อการสนับสนุนการใช้และควบคุมการทดลองด้วยวิธีทางเลือกแทนการทดลองในสัตว์  ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ได้ที่เว็บไซต์ IIVS website.
 
เรายังคงเปิดประเด็นโน้มน้าวให้ให้องค์กรต่างๆ ยกเลิกการทดลองในสัตว์ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายและผลักดันให้การยกเลิกการทดลองในสัตว์มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ
 
เราขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจของทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำแถลงการณ์ฉบับนี้จะช่วยสร้างความกระจ่างในจุดยืนของเรามากยิ่งขึ้น