L'Occitane
  • น้ำผึ้งที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ Bonne Mère มาจาก ฌอง-เดนิส ดอว์มาส (Jean-Denis Daumas) นักเลี้ยงผึ้งใน Manosque ซึ่งดำเนินรอยตามพ่อของเขา เขาเป็นเจ้าของรวงผึ้งมากกว่า 1,000 รวง ใน Haute-Provence สาเหตุที่มีการแนะนำให้ใช้น้ำผึ้ง ก็ด้วยคุณสมบัติในการทำให้ผิวอ่อนนุ่ม และรู้สึกสบาย 
 • ตั้งแต่ปี 2011 เราได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ RSPO — องค์กรเพื่อสังคมที่ไม่หวังผลกำไร ที่รวบรวมผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันจากภาคส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์ม โดยมีจุดหมายเพื่อพัฒนาและจัดมาตรฐานน้ำมันปาล์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณภาพเดียวกันทั่วโลก  
 • ภายในปี 2015 สบู่ทุกชนิดที่จำหน่ายในร้านของเราจะทำจากน้ำมันปาล์มที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจาก RSPO ในเกณฑ์สูงสุด