เยี่ยมชมโรงงานและพิพิธภัณฑ์

L'Occitane en Provence
 
 
เยี่ยมชมโรงงานและพิพิธภัณฑ์

L’OCCITANE ขอเชิญคุณเยี่ยมชมดินแดนต้นกำเนิดในเมือง Manosque ด้วย 3 ขั้นตอน :  เยี่ยมชมโรงงานบริการนำชมประกอบคำบรรยาย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่ว...
 
ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้เยียมชมด้วยตนเอง เยี่ยมชมโรงงานจันทร์ ถึง ศุกร์  –  นำชมพร้อมคำบรรยายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ข้อมูลสำหรับการจอง : สำนักงานบริการนักท่องเที่ยว ...