เชอร์รี่ บลอสซัม

L'Occitane en Provence
 
 
เชอร์รี่ บลอสซัม

ต้นเชอร์รี่ บลอสซัม เป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ของแถบโพรวองซ์ พบเห็นได้ทั่วไปในแคว้น Apt  ใน Luberon  และจะมีสีสันเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล จึงเป็นที่มาของแรงบันดาลใจของเหล่า...
 
การสืบมาตรฐาน

สารสกัดจากเชอร์รี่ที่ L’OCCITANE ใช้ในผลิตภัณฑ์ชุด Cherry Blossom มาจาก Luberon  ซึ่งเป็นแหล่งเก็บเกี่ยวมาตั้งแต่ครั้งโบราณ เพื่อนำมาทำผลไม้เชื่อม  
 
Eau de Toilette, Fruity Floral

สารสกัดจากเชอร์รี่ที่ L’OCCITANE ใช้ในผลิตภัณฑ์ชุด Cherry Blossom มาจาก Luberon  ซึ่งเป็นแหล่งเก็บเกี่ยวมาตั้งแต่ครั้งโบราณ เพื่อนำมาทำผลไม้เชื่อม