L'Occitane en Provence
 

เคด

 

"ลูกชายของคนเลี้ยงแกะจะคุ้นเคยกับประเพณีการอพยพย้ายถิ่นตามฤดูกาล ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ในบรรดากิจกรรมของคนเลี้ยงแกะ มีสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจยิ่งนัก ดูไปแล้วน่าจะเป็นประเพณีที่เรียบง่ายและไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมาย นั่นก็คือการสกัดน้ำมันจากต้นจูนิเปอร์ ซึ่งใช้สำหรับเยียวยาบาดแผลให้กับสัตว์ในฤดูกาลอพยพย้ายถิ่น เพราะน้ำมันจูนิเปอร์ มีคุณสมบัติโดดเด่นในการรักษาและบำบัดผิวหนังได้ดี คนเลี้ยงแกะจึงนิยมใช้ทาเพื่อปกป้องผิวหน้าและฝ่ามือ จากลมพายุและแสงแดดที่รุนแรง

 

ทุกวันนี้ ประเพณีการสกัดน้ำมันจูนิเปอร์ หรือเคดในแค้วนโพรวองซ์ ได้สูญหายไปแล้ว แต่เรื่องราวที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ยังคงน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับฉันเสมอมา"

 

 

พบกับชุดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากเคดได้ที่นี่