L'Occitane en Provence
 

สารจากเฮนเรีย

“ฉลากนี้เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์มากต่อพวกเรา” Henriette Ouédraogo ประธานกลุ่ม Ragussi group ผู้ผลิตออร์แกนิก Shea butter ใน Tanghin Dassouri

คุณมีความเห็นคิดอย่างไรบ้างกับฉลาก EFT?


““สำหรับฉันแล้ว ฉลาก EFT ได้ให้การสนับสนุนพวกเราเป็นอย่างมากและยังมีประโยชน์ในอีกหลายด้านด้วยกัน ถึงแม้ว่ามันจะตามมาด้วยข้อจำกัดบางอย่าง แต่สิ่งแวดล้อมในการทำงานก็ได้รับการปรับปรุงขึ้นทั้งด้านความสะอาดและความปลอดภัย ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของผู้ที่เกี่ยวข้องและได้ยกระดับความตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบนิเวศน์ ฝ่ายผู้หญิงก็มีความสุขมากเพราะสามีของพวกเขาให้การเคารพในตัวเขามากขึ้น””


Shea butter WORDS FROM HENRIETTE