สบู่ก้อน

ล็อกซิทานรังสสรค์ชุดสบู่หลากหลายชนิดที่ทำจากโรงงานในแค้วน Marseille ทุกชิ้นล้วนมาจากธรรมชาติ และปราศจากสารเคมี หรือสารซักฟอก ด้วยรูปทรงและกลิ่นหอมน่าใช้ จึงเหมาะสำหรับตกแต่งห้องน้ำ และไว้ตามที่แขวนสบู่ได้ตามต้องการ
เรียงลำดับตาม
L'Occitane en Provence