L'Occitane
ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม

00
พันธมิตรกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในวัตถุดิบของเรา

เชีย บัตเตอร์,ลาเวนเดอร์,อิมมอคแตล,เวอร์บีน่า
ล็อกซิทานได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและความยุติธรรมของห่วงโซ่วัตถุดิบ กับ พันธมิตรในท้องถื่น แห่งโพรวองซ์ และ เบอร์กิน่า ฟาร์โซ

000
เฮคเตอร์แห่งการปลูก


021
ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ

ส่วนผสมของเรามาจาก ธรรมชาติ, ออร์แกนิค และสามารถย่อยสลายได้

01%

ของการลดการใช้พลาสติก
มาจากผลของการใช้
ผลิตภัณฑ์รีฟิล เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์แบบเดิม

ISO 14001ใบรับรองมาตรฐาน

โรงงานของเราใน Paris, Lagorce, Geneva และ
68 บูทีค มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานของเราใน Manosque กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการรองรับมาตรฐานระดับสากล

01%
ของสินค้าเราใช้การ ขนส่งสินค้าทางเรือ

ล็อกซิทานได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการขนส่งที่
ช่วยลดการสร้างมลพิษ อาทิ ขนส่งทางเรือ ทางรถไฟ และ ทางรถบรรทุกไฟฟ้า

บูทีคของเรา
ได้มุ่งเน้นการออกแบบร้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • ประดับด้วย
    หลอดไฟแบบประหยัด
  • การพัฒนาที่ยั่งยืนและ
    วัสดุไม้รีไซเคิ้ล
  • ตกแต่งด้วยสี
    ที่ปล่อยมลพิษได้น้อย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

อ่านบทความของเรา

เราจะร่วมมืออย่างไร

แพร่ข้อมูลข่าวสาร