L'Occitane en Provence
 

ล็อกซิทานห่วงใย ในด้านการมองเห็น

เมื่อถึงวันสายตาโลกของทุก ๆ ปี L’OCCITANE จะนำ Solidarity soap มาจำหน่ายเพื่อสมทบทุนในการต่อสู้กับการสูญเสียสายตาอันสามารถป้องกันได้  โดยดีไซน์นั้นก็ได้รับแรงบันดาลใจจากสร้อยคอลูกปัดในประเทศ Burkina Faso ที่เป็นแหล่งผลิต Shea butter ให้แก่ L’OCCITANE

กำไร 100%* จากการจำหน่ายสบู่ดังกล่าวจะเข้าไปสนับสนุนโครงการสุขภาพดวงตาที่ดำเนินการโดย NGO ในประเทศกำลังพัฒนาด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิ L’OCCITANE  ในปี 2012 ได้มีเงินช่วยเหลือมากกว่า 190,000 ยูโรที่ได้ใช้ในการดำเนินการโครงการดูแลดวงตาให้แก่ประชาชนในประเทศ Burkina Faso

*ราคาขายในร้านหักภาษี ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและผลิต

Shea butter L'OCCITANE CARES ABOUT SIGHT