L'Occitane en Provence
 

ล็อกซิทานกับการช่วยเหลือมูลนิธิ

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการลงทุนของผู้หญิง:


L’OCCITANE ได้ทำงานกับผู้หญิงจำนวนมากที่เป็นผู้ผลิต Shea butter ตั้งแต่ช่วงปี 1980 เป็นต้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาร่วมกันทั้งสองฝ่าย และในปี 2006 มูลนิธิ L’OCCITANE ได้เลือกที่จะยกระดับความมีส่วนร่วมของผู้หญิงในประเทศนี้ โดยเน้นจัดกิจกรรมในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการร่วมทุนของผู้หญิง ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างพลังและความอิสระทางการเงินให้แก่ผู้หญิงในปัจจุบัน

ผู้หญิงนับพัน ๆ คน


ตั้งแต่มีการก่อตั้งมูลนิธิในปี 2006 มีผู้หญิงจำนวนมากกว่า 9,700 คน ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาและการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของตน


ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ foundation.loccitane.com

Shea butter L’OCCITANE FOUNDATION SUPPORT