มูลนิธิ L'OCCITANE

L'Occitane en Provence
 
 
มูลนิธิ L'OCCITANE

มูลนิธิล็อกซิทาน (L'OCCITANE Foundation) ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 และปัจจุบันได้ให้การสนับสนุนองค์กรนอกภาครัฐที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) และกองทุนเพื่อการกุศลอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับภ...