มูลนิธิ & กิจการเพื่อสังคม

L'Occitane en Provence
 
 
กิจการเพื่อสังคม

นับแต่เมื่อแรกก่อตั้งในปี 1976  L’OCCITANE ได้มีส่วนร่วมในชุมชนเสมอมา  ในปี 2006 L’OCCITANE ได้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อทำให้แนวคิดริเริ่มนี้เป็นจริง   ด้...
 
โครงการเพื่อความสามารถพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ

ของผู้หญิง

กว่า  25 ปีมาแล้ว ที่  L’OCCITANE ใช้เชีย บัตเตอร์ จาก  Burkina Faso เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์  เพื่อเสริมการร่วมมือกันนี้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น มูลนิธิ L&rsqu...
 
โครงการสนับสนุนผู้พิการทางสายตา

ในฐานะแบรนด์ที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรู้ด้วยสัมผัส  L’OCCITANE เลือกที่จะให้การสนับสนุนผู้พิการทางสายตา ด้วยการจัดทำอักษรเบรลล์บนบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่    นอกจากนี...
 
การให้การสนับสนุนพนักงานของ L'OCCITANE

ให้มีส่วนร่วมในกิจการเพื่อสังคม

นับแต่เมื่อแรกก่อตั้ง  มูลนิธิ L’OCCITANE ได้นำพาพนักงานของ L’OCCITANE  ให้เข้ามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ  ในฝรั่งเศส  มูลนิธิได้ให้การสนับสนุนกลุ่มพ...
 
OccCares_Philanthropy_Provence

จากต้นกำเนิดใน Alpes of Haute-Provence และหยั่งรากลึกในอาณาจักรของตนเองแห่งนี้  L'OCCITANE  คือแบรนด์ที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับชุมชน  เราให้การสนับสนุน และให้ความสำค...