ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม

L'Occitane en Provence
 
 
ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม

L'OCCITANE ให้ความสำคัญและทุ่มทุนเพื่อการวิจัยอย่างมาก  โดยมีห้องทดลองของตัวเองเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องสำอางจากธรรมชาติ ตั้งอยู่ใจกลางเขต Haute-Provence ใน Manosque
 
ทีมผู้เชี่ยวชาญ

ทีมนักวิจัยกว่า 100 คนทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสูตรผสมที่ดีที่สุด ซึ่งโดยปกติจะจดทะเบียนสิทธิบัตร  โดยมีจุดหมายให้เราได้ใช้ส่วนผสมออกฤทธิ์ที่ได้จากธรรมชาติในวิถีทางของตั...
 
การวิจัยด้านส่วนผสมจากธรรมชาติ

การเฝ้าสังเกตธรรมชาติ  เป็นแนวทางให้กับการวิจัยของเรา  พฤติกรรมของพืชมักสามารถบอกเราได้หลายอย่างเกี่ยวกับคุณสมบัติของมัน  ตัวอย่างเช่น อิมมอคแตล  ดอกไม้ที่มีคุ...
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อนวัตกรรม

ศูนย์นวัตกรรม พื้นที่ 2,500 ตารางเมตรเงินลงทุน 7 ล้าน ยูโร สำหรับกลุ่มบริษัท L’Occitane การลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา  ที่เพิ่มขึ้น เร็วกว่าผลตอบแทนถึง 2 เท่า ห้...
 
สถิติที่น่าสนใจ

 • ทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย  100 คน  ซึ่งมีความเชี่ยวชาญใน 20 สาขาวิชา  • คิดค้นสูตรผสมใหม่ 250 สูตร ในแต่ละปี    • จดทะเบ...