ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ

"ชุดผลิตภัณฑ์ Bonne Mère สำหรับทุกคนในครอบครัว (ตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป) ใช้น้ำมันปาล์มที่สามารถหมุนวียนกลับมาใช้ได้ใหม่ และขวดพลาสติกจากพืช พบกับผลิตภัณฑ์สำหรับชำระล้างร่างกายแต่ละชนิดที่ให้การดูแลอย่างอ่อนโยน พร้อมสัมผัสอบอุ่นจากอดีตแห่งโพรวองซ์ *ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี "

กรองข้อมูล

ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ(1)