ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในทุกๆ วัน

ล็อกซิทานรังสรรค์ชุดผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลคุณผู้ชายในทุกๆ วัน ด้วยกลิ่นหอมที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งแคว้นโพรวองซ์