คตินิยมแห่งองค์กร

L'Occitane en Provence
 
 
คตินิยมแห่งองค์กร

นับแต่เมื่อแรกก่อตั้งในปี 1976 L'OCCITANE ได้ยึดมั่นและปฏิบัติปรัชญาแห่งองค์กรอันเรียบง่าย นั่นคือ ความเป็นของแท้ , ความห่วงใย และความรื่นรมย์ในทุกสัมผัส   นี่เป็นมากกว่าปรัช...
 
ความเป็นของแท้

เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ที่ดี  จะมีเรื่องจริงอยู่เสมอ  เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ L’OCCITANE ทุกๆขวด  คือเรื่องราวที่สามารถสืบค้นได้ถึงที่มา และถิ่นกำเนิด , ผู้ผลิตที่ได้...
 
ความห่วงใย

ที่  L’OCCITAN  เราถือเป็นภารกิจที่จะพยายามจำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสิ่งที่เราทำและจากผลิตภัณฑ์ของเราให้น้อยที่สุด   ,  ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขอ...
 
ความรื่นรมย์แห่งทุกสัมผัส

ผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่มีประสิทธิภาพของเรา เป็นผลมาจากการผสานสิ่งที่ปฏิบัติกันมาแต่ดั้งเดิม , ธรรมชาติ และการวิจัยเข้าด้วยกัน   แต่การวิจัยของเรา ก็พุ่งความสนใจไปที่ความรื่น...