L'Occitane en Provence
 

การรับรองในด้านการค้ายุติธรรม

L'OCCITANE ได้รับการรับรองในเรื่อง "ECOCERT การค้ายุติธรรม" ของเครือข่ายเชียบัตเตอร์ในบูร์กินาฟาโซเพื่อที่จะทำให้กลุ่มผู้หญิงสามารถสร้างโครงสร้างในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งในแต่ละก็ปีการตรวจสอบในการดำเนินการการผลิตอีกด้วย

สัญลักษณ์ EFT มีผลกระทบที่สำคัญหลายประการต่อผู้ผลิตในประเทศที่กำลังพัฒนา:


จริยธรรม: เป็นการประกันสำหรับผู้ผลิตที่จะขายผลิตภัณฑ์ของตนในราคาที่ต่ำที่สุดให้กับคนงานที่จะต้องได้รับค่าจ้างมากกว่าค่าแรงงานขั้นต่ำ
สังคม: ที่ทำงานและสังคมต้องอยู่ในสภาพการของการทำงานที่เหมาะสมของการจัดตั้งกองทุนสำหรับชุมชนผู้ผลิต
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม: ระบบการผลิตจะต้องไม่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพของคนงาน
พัฒนาการ: วิธีการทางธุรกิจจะต้องคำนึงถึงความร่วมมือของผู้ซื้อและผู้ผลิตอย่างยั่งยืน
Shea Butter ECOCERT FAIR TRADE CERTIFICATION