การพัฒนาอย่างยั่งยืน

L'Occitane en Provence
 
 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เราพยายามจำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานของเราในทุกๆด้าน  ตั้งแต่การคิดค้นสูตรผสม ไปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  รวมไปจนถึงการผลิตและการกระจายสินค้าด้วย &nb...
 
สูตรผสม

L'OCCITANE ได้ปฏิบัติสิ่งต่อไปนี้ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของเรา : • ไม่ใช้ พทาเลต (phthalates) ในน้ำหอม ตั้งแต่ปี 2005• ค่อยๆลดปริมาณการใช้ พาร...
 
บรรจุภัณฑ์

L’OCCITANE ได้ว่าจ้างให้บริษัทจัดทำบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยให้ความสำคัญกับ 4 จุดหมายหลัก:  • Reduce - ลด : น้ำหนักของบรรจุภัณฑ์...
 
การผลิต

การจำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสถานที่ผลิต คือหนึ่งในหลักสำคัญของนโยบายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของ L’OCCITANE โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ : • ลดการใช้พลังงาน • ลดก...
 
พนักงาน

มีพนักงานมากกว่า 1,000 คนทำงานในโรงงานของเรา มีการริเริ่มโครงการมากมายเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในความพยายามที่จะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
 
การขนส่งและกระจายสินค้า

การประเมิน รอยเท้าคาร์บอน (carbon footprint - ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์) ที่จัดให้มีขึ้นในปี 2011 เปิดโอกาสให้เราสามารถระบุ...
 
บูทีค

L’OCCITANE ต้องการให้แน่ใจว่าวัสดุที่ใช้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น สี , ปูนขาว , แร่ธาตุต่างๆ หรือท่อนไม้จากป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน   ร้านของเราจะไม่มีการใช้ไฟสป...