การบรรจุภัณฑ์

L'Occitane en Provence
 
 
การวางแนวคิด

หน้าที่โดยพื้นฐานของบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีความจำเป็นต้องสัมพันธ์กับความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม  แต่ L’OCCITANE ตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่ชัดเจน ด้วยเป้าหมายที่จะช่วยลดผลกร...
 
จะรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์บางชิ้นสามารถรีไซเคิลได้ 100% แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว  คุณต้องแยกส่วนที่สามารถรีไซเคิลได้ของบรรจุภัณฑ์ ออกจากส่วนที่เป็นขยะ   ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของวัสดุที่สา...