การจัดซื้ออย่างมีความรับผิดชอบ

L'Occitane en Provence
 
 
การจัดซื้ออย่างมีความรับผิดชอบ

ในความสนใจที่จะรักษาไว้ซึ่งความสามารถที่จะสืบค้นที่มาของส่วนผสมที่เราใช้ และความยั่งยืนของของห่วงโซ่วัตถุดิบของเรา  L’OCCITANE มีทีมงานที่อุทิศตนให้กับความสัมพันธ์ระหว่...
 
ส่วนผสมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประวัติศาสตร์ของ  L’OCCITANE นั้นมีความเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้น ไม่เพียงแต่กับพืชพรรณแห่งโพรวองซ์ และเมดิเตอร์เรเนียน  แต่ยังมีต่อบรรดาผู้คนที่เพาะปลูกพืชเหล่านั้นด้...
 
ไม่เป็นโจรสลัดชีวภาพ (Biopiracy)

สิทธิบัตรที่จดทะเบียนโดย L'OCCITANE นั้นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบำบัดรักษาโรค หรือเกี่ยวกับการเสริมความงาม  ซึ่งเป็นผลจากการวิจัย โดยแผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัทเอง  L&rsq...
 
ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

ตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา L’OCCITANE ได้นำคตินิยมหลัก และหลักปฏิบัติ UN Global Compact มาใช้อย่างเป็นทางการ ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน , มาตรฐานแรงงาน และการต่อต้านการคอรัปชั่...